مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۵۰

«بی اعتمادي» جهانيان نسبت به حاکميت ايران برجسته ترين نکته ای است که در مذاکرات اتمی رخ نمود . فقط آزادی و دموکراسی ميتواند حيثيت و آبروی از دست رفته ايران را به جوی باز گرداند.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته