مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۴۹

دموکراسی عاليترين ابزار تمدن و مهم ترين مانع برسر راه استقرار استبداد است.

                                                                           والتر لیپمن


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته