مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۴۶

اگر يک رشته اعمال نادرست و جريان عمومی امور نشان دهند که قصدی عليه آزادی در کار است مخالفت به يک ضرورت اخلاقی تبديل ميشود .

                                                                       توماس جفرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته