مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۴۵

جمهوری برپايه فضيلت پادشاهی(مشروطه) بر پايه شرافت واستبدادی بر پايه ترس استوار است.

                                                                       منتسکيو


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته