مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بياد کاظم سامی

تهی نموده سکوت سحر، صحاری را

بریخت برگ شقایق،    گل بهاری  را

مبند دل به امید   نفوذ در دل سنگ

شرار ملتمس    آهوی  شکاری را

چهار کوچه بن بست پیش پای منست

جهان   علم   نماید جهات جاری را

به سنگر سخنم تا عدو نیارد دست

اذان صبح   سرایم ، رها،رهائی را

هزار  حنجره آواز ،  میکند   رسوا

قضیهٍ    قفس    بسته  قناری  را

 

 

هرمز ممیزی

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۸/٢٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته