مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
هشدار به مجلس هفتم

"بیان حال مجلس چهارم ، برای بیدار شدن مجلس هفتم"

دو نفر، سه نفر، پنج نفر [1]

 

صحن مجلس كه هوا آلوده

سرب و ذرات معلق دوده

مي رود در ريه ها در ششها

ميكند تنگ نفسها ما ن را

واژه ها مست ، سياه،

واژه ها آخته سر نيزه بدست

واژه ها از پي هم مي آيند

واژه ها قصد تجاوز دارند!

 

دو نفر، سه نفر، پنج نفر!

نتوانند به هم دست دهند

چه خبر گشته كه اينجا جمع اند؟

شايد از نطق كلاغ!

شايد از خشكي باغ!

شايد از علم عبوس!

شايد از دمب خروس!

شاید از فلسفه ها مي گويند!

شايد از مجلس چارم كوكند!

شعري از عشقي شاعر گويند!

شايد اصلا همه جا پخش كنند!

 

دو نفر سه نفر پنج نفر!

شايد از پله پيامي جاريست

قهقرا يا صدماتي ساري است!

مردم شهر آتن نيز چنين مي كردند:

وضع قانون خشن بر له دين مي كردند

اينكه خورشيد يكي سنگ مذاب است و ماه

سرد و خاكستري از جنس زمين دم خور خاك

بهر اعدام كفايت مي كرد

شوكران را به گلو گاه دلالت مي كرد.

للعجب از پي اعصار و قرون،

كه هنوز “انكسا گوراس“ يا “سقراط“

بايد اين جام بلا را نوشند،

يا همان جامه زندان اوين را پوشند.[1] مجلس چهارم پس از انقلاب، اجتماع دو مخالف را مستوجب ده سال زندان میدانددر حالیکه رضا شاه پس از کودتا، اجتماع سه نفررا در اعلامیه معروف"حکم میکنم"ممنوع ساخت و محمد عليشاه قاجار اجتماع پنج نفر را پس از به توپ بستن مجلس ممنوع کرد.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/۱٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته