مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
مفهوم شجاعت

شجاعت به معنای نترسيدن نيست  شجاعت يعنی انجام کاری که از آن ميترسيم.

                                                                      جان ماکسول


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته