مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۴۲

دموکراسی يعنی هر کس تنها يک نفر است و هيچ کس بيش از يک نفر نيست.

                                                                                بيتام


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته