مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
اخلاق و تکثر

جهان اخلاقی انسان ضرورتا جهانی متکثر است  گذشته از آن تکثر گرائی اخلاقی ويژگی مطلوبی است که بايد از آن پاسداری کرد.

                                                               برلين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٩/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته