مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۳۷

آزاد کسی است که در زنجير نباشد و گرفتار زندان نباشد و همچون برده از بيم مجازات در وحشت نباشد . اينکه کسی نتواند چون عقاب بپرد يا چون نهنگ شنا کند منافی آزادی نيست.

                                                                        الوسيوس


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٢٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته