مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۳۴

جامعه آزاد جامعه ايست که در آن سنتهای متفاوت و متمايز تحت حکومت قانون وارد رقابتی صلح آميز شوند.

                                                                            فون هايک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٢٢ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته