مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
گذاشتن ساعت آفتابی در سايه!

استعدادهای خود را پنهان نکنيد استعداد برای اين خلق شده است که بکار گرفته شود . گذاشتن ساعت آفتابی در سايه چه فايده دارد؟

                                                                 بنيامين فرانکلين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته