مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۳۳

انسان در روند تصميم گيری و انتخاب به کمال خود ميرسد نقض آزادی و خود مختاری انسان نقض انسانيت اوست.

                                                           ايزايا برلين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته