مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۳۲

اگر انسان آزاد نباشد که بتواند به دلخواه خود زندگی کند

و هر راهی را که میپسندد در پیش گیرد پیشرفت تمدن

امکانپذیر نخواهد بودو آنجا که اندیشه ها در بازار آزاد

عرضه نشود حجاب از چهره حقیقت بر نخواهد افتاد و

جائی برای ابتکار و خود جوشی و نبوغ وقدرت فکری

و شجاعت اخلاقی نخواهد ماند . چنین اجتماع در زیر بار

فشار ابتذالات گروهی در هم خواهد شکست . آنچه غنا و

تنوع است زیر سنگینی باررسوم و عادات و به تبعیت از

تمایل طبیعی مردم به همرنگی با جماعت ، خرد و نابود

خواهد شد و حاصلی جز استعدادهای فرو مرده و مردمی

کوته اندیش ، له شده، فسرده و کج و معوج ببار نخواهد

آورد.

                                         جان استوارت میل

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/۱٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته