مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
ارزش حقيقت

اگر من برای اظهار حقيقت صدمه و عذاب ببينم بهتر از آنست که حقيقت در اثر خودداری از افشای آن مخفی بماند.

                                                         امام علی ع


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته