مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۲۷

آزادی انديشه و بيان بهترين وسيله برای کشف حقيقت است.

                                                                        والتر لیپمن


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته