مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
شرق

 

 

تمدن چون تولد یافت در شرق

به سرعت بر جهان تابید چون برق

قنات و خط ومعماری ز شرق است

قوانین حمورابی ز شرق است

سفال و مفرغ وکاشی ز شرق است

پزشکی ُنفت و نقاشی ز شرق است

سپس یونان از این آثار گل کرد

تجارت را بر این پیوند پل کرد

گل اندیشه از یونان تراوید

چو سقراط و ارسطو را عیان دید

فلاطون حاکم دانا همی خواست

قلم را قدرتی خوانا همی خواست

ارسطو اهرمی را جستجو کرد

که بتوان این زمین را پشت و رو کرد

 

...هرمز ممیزی

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۸/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته