مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۲۲

حکومت اشرافی مردم را خوار ميدارد و آرمان دموکراسی را نافرجام ميگذارد.

                                                                          برتراند راسل


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/۸/۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته