مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
ضرورت پشتکار و اعتماد به نفس

زندگی برای هيچ کس آسان نيست بايد پشتکار و از آن مهمتر اعتماد به نفس داشته باشيم بايد باور کنيم که هر کدام برای انجام کاری استعداد داريم و آن کار بايد انجام شود .

                                                                    ماری کوری


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٧/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته