مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۱۸

تحقق دموکراسی مستلزم سه چيز است:

اول حق رای عمومی دوم بحث آزاد در باره سياست سوم آزادی کامل احزاب.نظامی که يکی از اين وسائل را نداشته باشد غير دموکراتيک است .

                                                                        رابرت مک آيور


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٧/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته