مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۱۷

اهميت حقيقی احزاب سياسی در اين است که چهار چوب لازم را فراهم مياورند تا توده ها بتوانند نخبگان را به خدمت خويش در آورند.

                                                                    هانا آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٧/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته