مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
سنت و مدرنيسم

در هر جامعه تمايلی هست که سنت ها در طی فرايندی رقابتی الک شوند.

                                                                                جان گری


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٧/۱٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته