مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بنام خدا

 

 

          

بنام خدا

 

از سخنان گهر بارحضرت  علی ع

 

 

 

بیدادی که بر تو وارد میشود در عفو آن مختارهستی

 

                                                                                                                   اما بیدادی که به دیگران وارد میشود ابدا نمیتوانی  آن را ببخشی و تا شرف

 

 

آدمیت دروجود تو باقی است باید در رفع ظلم با تمام توانائی خود بکوشی.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸٢/۸/٢۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته