مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
نائينی يا نوری کداميک شايسته نامگذاری اند؟

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

شیخ فضل الله رقیب و مخالف اصلی ایت الله نائینی است هر چند در جنبش اعتراضی تحریم تنباکو شرکت داشت و برای مدت کوتاهی ازآرمان مشروطه نیز حمایت کرد ولی بلافاصله از ( مفسده آزادی) سخن گفت و اعلام داشت که تمام بنای اسلام بر (عبودیت) استوار است و نه بر (آزادی) و به غیر مسلمانان توصیه میکرد که برای کسب برابری با مسلمانان صرفا باید اسلام را بپذیرند او به ویژه با آزادی بیان و مطبوعات مخالف بود و انرا بعنوان ترویج و اشاعه عقائد کفر امیز ملحدان و نفی قانون الهی محکوم میکرد . او با قانونگذاری انسانها نیز شدیدا مخالف بود و انرا مسخره میکرد .برهان او علیه نظام انتخابی پارلمانی این بود که در زمان غیبت امامان معصوم اداره امور جامعه بر عهده علما است و حاکمیت مردم را از طریق انتخابات پارلمانی قبول نداشت . فشار او باعث گنجانیدن اصل دوم در متمم قانون اساسی شد که بموجب ان همه قوانین مصوب مجلس میبایستی از سوی پنج مجتهد دارای حق وتو تائید میشد که البته پس از شکست مستبدین و به دار اویخته شدن نوری ادامه این بحث مسکوت ماند . شیخ بر این باور بود که قوام اسلام به عبودیت است نه به ازادی و بنای احکام ان به تفریق و جمع مختلفات است نه به مساوات . نوری رساله کوتاهی در"حرمت مشروطه" نوشت که چند جمله از آنرا نقل میکنم: "یکی از مواد آن ذلالت نامه(متمم قانون اساسی) این است که اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی الحقوق خواهند بود حال آنکه ... بنده و آزاد ، پدر و پسر، زن و شوهر، غنی و فقیر، مقلد و مجتهد، مسلم و کافر در احکام اسلامی تفاوتهای بسیاری است." در جریان کودتای محمد علیشاه و به توپ بستن مجلس رهبری فکری و ایده ئولوژیک با شیخ بود. اين مطلب ادامه دارد 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٧/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته