مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
يک بام و دو هوا

اينک  بخوانید و خود قضاوت فرمائید :

 

صحرا

زمین زرد ، آسمان آبی

و گاهی سبزی برگی تماشائی ،

سکوت ساری صحرا و اعجاز بلند یها،

که آب این کیمیای زندگی از آن ،

تراوش میکند ، گاهی

 و باد از شانه هایش میوزد

هر  روز در راهی،

غروبش صورتی، صبحش تماشائی ،

و عشق اما ، چه رویائی،

اگر من(بوسه) ام را مینشانم بر نفیر باد صحرائی،

امید پاسخی دارم ،

بمن گفتی که

می آئی!

 

                                   هرمز مميزی

 

 

عاشق ار بر رخ معشوق نگاهی بکند

نه چنان است گمانم   که  گناهی بکند

ما به عاشق نه همين رخصت ديدار دهيم

(بوسه) را نيز دهيم اذن که گاهی بکند

 

مثنوی طاقديس اثر ملا احمد نراقی

اولين نظريه پرداز ولايت فقيه

  

 

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٧/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته