مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۱۴

ارزش ها وقتی معنا پيدا ميکنند که افراد آنها را انتخاب کنند.

                                                                          ايزايا برلين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٧/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته