مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۲۰۲

هر نسل حق دارد حکومتی برگزيند که معتقد است بيش از هر نوع حکومت ديگر به سعادتش کمک خواهد کرد.

                                                                  جفرسون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته