مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۹۲

تاريخ جهان پيشرفت آگاهی از آزادی است... پيشرفتی که درک ضرورت آن وظيفه ماست.

                                                                                          هگل


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/۱۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته