مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
نهج البلاغه نامه ۵۳

دلت را وادار که رحمت و مهربانی مردم را به خود گرفته و بدان ملتزم گردد و برای آنان

درنده ای مباش که خوردنشان را غنيمت شماری  زيرا مردم دو دسته انذ يا برادر دينی

تو هستند و يا بشرند و در خلقت با تو برادر و برابرند.

                                                                      علی ع


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٩ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته