مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
زبان تکليف يا زبان حق؟

اگر زبان دين را هر چه سريعتر از زبان (تکليف) به زبان (حق) تغيير ندهيم دين و دنيا هر دو ضربه خواهد ديد.

                                                                             ؟


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٦/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته