مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
ريشه های بی عدالتی و چاره کار

برای درک علل مخالفت مجلس هفتم با گسترش عدالت جنسی بين زن و مرد و راه حل اين مشکل لطفا مقالات (مغضوبين حوزه) ۲۹/۶/۸۲ و (کار حکيم) ۲۸/۵/۸۲ را در آرشيو ملاحظه فرمائيد.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/۳۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته