مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۸۳

خطا پذيری انسان - پايه نظريه آزادی سياسی يعنی رهائی از جبر و فشار است.

                                                                                         فون هايک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته