مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بيست و نهم هر ماه

تفکر با تذ کارآغاز میشود و هیچ اندیشه ای بسط و گسترش نمی یابد مگر آنکه

چکیده آن در چهارچوبی از مفاهیم کلی جای گیرد.متاسفانه ایران انقلابی بجای آنکه

مامن آزادگان بشمار رود با آزادگان کاری کرد که روح انقلابی در اثر شکست اندیشه

از دست رفت . روح انقلابی همان آزادی بود که به مردان انقلاب الهام میبخشید .

حرکت تاریخ هم مانند حرکت ستارگان حرکتی ضروریست و ضرورت صفت ذاتی

تاریخ است . ضرورتهای تاریخ را میتوان آگاهانه و یا ابلهانه پاسخ داد و خود ملعبه

تاریخ شد. هانا آرنت عقیده دارد که «آزادی»همواره از ضرورت پدید مییایدو

منشا مشروعیت هرگونه قدرت باید رضایت و قبول مردم باشد .امروز  ملت ایران فاقد قدرت سیاسی است و بدین لحاظ از ستمدیدگان

بشمار میرود. مقاله ( پیام آزادیبخش) دوست عزیزمان آقای احسان

تهامی برنده جایزه برگ سبز بهترین اثر در مرداد ماه جاریست.که از

طرف دوستان به ایشان تبریک گفته و تقدیم میگردد.

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/٢۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته