مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۸۰

  • فلسفه دانش موزونی است که زندگی متناسب و موزونی به فرد و به جمع ميدهد .نوعی انضباط نفس که ما را تا صفا و آزادی بالا ميبرد . دانائی توانائی است ولی

تنها خردمندی است که آزادی مياورد.

                                                                      ويل دورانت 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته