مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۷۹

ثروت و رفاه اقتصادی ثمره آزادی است.

                                                             بانو هانا آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/٢٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته