مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۷۸

قدرت دشمن هميشگی آزادی بوده و جزميت دشمن دائمی مدارا.

                                                                              لرد آکتون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته