مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۷۶

مستبدين در درون خويش جائی برای موقعيتهای ميانه و عملکرد در زمينه های پيچيده و مبهم که تقريبا کليه فعاليتهای انسان در آن حوزه صورت ميگيرد ندارند.

                                                                                        وين داير


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/٢٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته