مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۷۵

آزادی يعنی مشارکت در امور همگانی و راه يافتن به قلمرو عام.

                                                                             آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/۱۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته