مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۷۴

آزادی ما از نقطه ای شروع ميشود که آزادی قدرتمندان خاتمه يابد.

  

                                                                           ويکتور هوگو

بمناسبت روز زن از دوستان عزيزم تمنا ميکنم مقاله ؛مغضوبين حوزه و مصوبات اخير شورای نگهبان ؛را در آرشيو ۲۹ شهريور۸۲ ملاحظه فرمايند.


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/۱٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته