مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۷۲

غايت قانون از بين بردن يا تحديد آزادی نيست بلکه محافظت و توسعه آنست.

                                                                                          جان لاک


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/۱۱ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته