مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۷۱

استبداد بدون وجود تعداد کافی ديکتاتور در ميان مردم که بندهای لازم تسلط( زنجيرهای استبداد- اطاعت) را از طرف يک فرمانروا يا فرمانروايان سياسی برای حکومت بر مردم مهيا سازد امکان پذير نيست.                                         وين داير


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/۱٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته