مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
طعنه

 

لاله وش روئيدی ودر کنج دل باغم زدی

لاله روبا سرخی عشقت چنين داغم زدی

در نگاهت رنگ گلگون می گل کرده است

جرعه اي ازاين مي گلگـون تو بر جامم زدی

 

از چراغي سبز ميرفتـم روان تا خانه ام

 

با چراغ سرخ چشـــــمانت چنين راهم زدی

 

قصه غارتـــگر عشق قديمي خوانده اي؟

 

راز آن آتـــش كه شب بر خرمن جانم زدی

 

چــون پرستوآشيان برطاق ايوان كرده ای

 

تــــاج عشقي آتشين بر گوشـه بامم زدی

 

گفتـه بودم عاشقانه من نميگويم دگر  

           

يك غـزل با سرخي گل را ز گلدانـم زدی

 

بشـنو از ني وز جدائيهاي او در مثنوی

 

نغمه ها بر ربع و اطــلال دل زارم زدی

 

ميدويدم مست طاووست بگيرم بر دو دست

 

مسـت طاووست بنازم طعنــه بر پايم زدي

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/۸ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته