مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
رابطه وسائل سياسی با اهداف اقتصادی

هيچ فکری منسوخ تر و بيفايده تر و خطرناک تر از فکر استفاده از وسايل سياسی برای رهانيدن بشر از چنگال فقر نيست.

                                                                                بانو هانا آرنت


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته