مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
مژده

با تشکر از دوست دیرین و اندیشمندم دکتر نظام الدین قهاری که بخش اصلی آگاهیهای سیاسی من مرهون کوششهای بی دریغ ایشان طی نیم قرن اخیر است  وعده همراهی و همکاری خود را در تاسیس مکتب فلسفی مستقل ایرانی همراه جزواتی از کشور امریکا ارسال فرموده ا ند که اینک بخشهائی از نظرات ایشان را به آگاهی دوستان عزیزم میرسانم :"مسلما تدوین یک دستگاه فلسفی جامع که کلیه مسائل سیاسی ، اجتماعی، فکری و فرهنگی ایران را بطور مبسوط در بر گرفته باشد کار یک نفر یا چند نفر محدود نیست ، به جمع نامحدودی از دانش پژوهان نیاز است که صرفنظر از آمادگی داشتن برای فلسفی اندیشیدن اطلاع نسبتا جامعی از تاریخ فلسفه ، تکامل آن و مکاتب مختلف فلسفی و تفکرات اندیشمندان مختلف جهان داشته باشند و هدف نهائی را همیشه در نظر داشته باشند که همواره در راستای تدوین دستگاه منظم فلسفی مستقل گام برمیدارند و بدانند که لازمه وصول به یقین و درست اندیشی ، عبور از مرحله شک و باز بینی تمامی عقائد و باورها و جهان شناسیها و ایده ئولوژیها و نظرات گذشته این سرزمین است . بالطبع باید پذیرفت که نظرات موافق و مخالف فراوانی ارائه میگردد که باید با تساهل و تحمل همه آنها را گفت وشنود کرد. باید پذیرفت که هنوز بسیاری از مطالب فلسفی ، علمی، معرفتی هست که ناشناخته و مجهول باقی مانده است و هنوز ذره ناجیزی از علم کائنات یا به کلام قران علم الهی کشف نشده است . هر اندیشمندی باید وظیفه خود بداند در کشف نا گشوده ها و نا شکفته های خردمندان در حد توان خود کوشا باشد.هنوز بشر میان اندیشیدن درست یا نادرست سرگردان است . ما که قرنها است اندیشیدن خردمندانه و فلسفی را ترک گفته ایم و تنها در معدود کتابها و تالیفات فلاسفه غرب و یا شرق به منظور کشف حقیقت به جستجو پرداخته ایم سرگردانیمان بیشتر و گمراهی مان اشکار تر است ..پس باید ابتدا اندیشمندان به خرد ورزی و تفکر دائم بپردازند و ماحصل اندیشه های خود را در معرض دید و شنید علاقمندان قرار دهند ."

با آرزوی چاپ هر چه سریع تر کتاب ایشان با عنوان(لزوم گرایش به معرفت شناسی خردمندانه)

 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/٧ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته