مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
مکتب فکری ايران

مخالفت قاصدک با بعضی از حرفهای من يشنهاد بسيار دقيق هستی برای ابياری مطلب با خرد جمعی و اينکه سميرا سياست را عامل تخريب مغز قلمدادنموده آرتميس نيز گوشزد کرده انديشه وقتی پا ميگيرد که به مرحله پخته شدن برسد هادی نيز توليد و تزريق انديشه را سبب بهروزی جامعه دانسته دوست جديدم مهندس عظيمی وعده همکاری در زمينه مسائل اجتماعی را داده و دوستان عزيزتر از جانم نيما هادی احمد و مجيد امير رفوزه عطائی زيبا امجد و پسر خوبم پيمان مرا بر ان داشت تا از دوست گرامی و پيشنهاد دهنده اصلی اسد عزيز تقاضا کنم مسئوليت ارگانيزم و تعيين اولويتها ی بحث و تماس با علاقمندان تاسيس يک مکتب فکری نظير مکاتب فکری پاريس پراگ و فرانکفورت را که ماهيتی فرهنگی داشته و بما بياموزد چگونه ميتوان ايرانی انديشيد و جهانی عمل کرد و يا برعکس جهانی انديشيد و ايرانی عمل کرد و يا شايد هر دوی اين تفکرات را به کناری نهاد و راه سومی در پيش گرفت به بحث بگذاريم . 


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته