مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۷۰

ترقی در جهت آزادی سازمان يافته و مطمئن خصلت بارز تاريخ جديد است .

                                                                               لرد آکتون


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/٥ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته