مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۶۸

آنچه آدميان را از پير و برنا به تحمل بار زندگی توانا ميکند همانا زيستن در دولتشهر است يعنی فضائی آزاد برای کردار و گفتار که جلال زندگی است.

                                                                             ته سه ئوس

                                                                        بنيانگذار و سخنگوی آتن


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٥/۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته