مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی۱۶۶

خطاب به شاه:

اگر با نيروهای ملی گرا و آزاديخواه همکاری ميکرديد  ميتوانستيد به عنوان پادشاهی بسيار محبوب نام خود را در تاريخ ثبت کنيد.

                                                         دکتر محمد مصدق


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/۳٠ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته