مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی۱۶۴

ذهنهای کوچک آزادی را کوچک و ذهنهای بزرگ آن را بزرگ میپندارند.

                                                                                       ؟


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٢٦ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته