مقالات سياسي و اجتماعي
صفحه نخست   ::   آرشيو  ::   تماس با من   
 
بذر انديشه آزادی ۱۶۳

آزادی عيارتست از مصونيت در برابر نگرانيها  ترس ها  اضطرابها و نيروهای خرد ستيز  يعنی انواع و اقسام تجاوزات و زور گوئيها

                                                                     ايزايا برلين


نقد و نظر () | ۱۳۸۳/٤/٢۳ - هرمز ممیزی |لينک به نوشته